Menü
Mobil Uygulamalar:

3B Modeller

9. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 42

9.1.5.- Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.

9. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 66

9.1.8.- Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar

9. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 89

9.2.1.2.- Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar.

9. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 89

9.2.1.2.- Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar.

9. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 28

9.1.2.1.- Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

9. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 28

9.1.2.1.- Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

9. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 28

9.1.2.1.- Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

9. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 89

9.2.1.2.- Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar.

9. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 89

9.2.1.2.- Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar.

9. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 28

9.1.2.1.- Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

9. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 28

9.1.2.1.- Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

9. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 111

9.2.1.2.- Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar.

10. Sınıf
Kimya | Sayfa 65

10.1.3.1.- Kimyasal tepkimeleri açıklar.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 13

10.1.5.- Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 28

10.1.3.- İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 46

10.1.6.- Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 59

10.1.8.- Türkiye’deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 45

10.1.6.- Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 45

10.1.6.- Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 47

10.1.6.- Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 55

10.1.8.- Türkiye’deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 23

10.1.3.- İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 76

10.1.9.- Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 77

10.1.9.- Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 77

10.1.9.- Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 77

10.1.9.- Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 77

10.1.9.- Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 78

10.1.9.- Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 54

10.1.7.- Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar.

10. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 54

10.1.7.- Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Fizik | Sayfa 176

10.3.5.1.- Deprem dalgasını tanımlar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Fizik | Sayfa 176

10.3.5.1.- Deprem dalgasını tanımlar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Fizik | Sayfa 176

10.3.5.1.- Deprem dalgasını tanımlar.

10. Sınıf
Fizik | Sayfa 47

10.1.3.1.- Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar.

10. Sınıf
Fizik | Sayfa 47

10.1.3.1.- Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Fizik | Sayfa 93

10.2.1.1.- Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar.

10. Sınıf
Kimya | Sayfa 21

10.1.1.1.- Kimyanın temel kanunlarını açıklar.

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 93

11.1.3.1.- Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 225

11.1.7.1.- Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 77

11.1.2.1. - Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 178

11.1.5.1.- Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 60

11.1.1.5.- Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 108

11.1.4.1.- Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 113

11.1.4.1.- Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 154

11.1.6.1.- Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 113

11.1.6.1.- Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 92

11.1.3.1.- Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 93

11.1.3.1.- Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 93

11.1.3.1.- Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 16

C.2. 1.- Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 96

11.1.3.1.- Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 221

11.4.2.- Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar.

11. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 136

11.1.4.1.- Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 110

11.1.4.1.- Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 136

11.1.4.1.- Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 110

11.1.4.1.- Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 130

11.1.4.1.- Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 106

11.1.4.1.- Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.

12. Sınıf
Kimya | Sayfa 107

12.2.5.1.- Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar.

12. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 16

12.1.1.- Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar.

12. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 157

12.3.2.- Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir.

12. Sınıf
Coğrafya | Sayfa 43

12.1.2.- Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.