Page 5 - Değerler Eğitimi
P. 5

Korkma, sönmez bu afaklarda yüzen al sancak;  Bast n yerleri toprak diyerek geçme, tan:
           Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  Dü ün altndaki binlerce kefensiz yatan.
           O benim milletimin yldzdr, parlayacak;  Sen ehit o lusun, incitme, yazktr, atan:
           O benimdir, o benim milletimindir ancak.  Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan.
           Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl!  Kim bu cennet vatann u runa olmaz ki feda?
           Kahraman rkma bir gül! Ne bu iddet, bu celâl?  üheda f kracak topra  sksan, üheda!
           Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl.  Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda,
           Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl.  Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda.
           Ben ezelden beridir hür ya adm, hür ya arm.  Ruhumun senden lâhî, udur ancak emeli:
           Hangi çlgn bana zincir vuracakm ? a arm!  De mesin mabedimin gö süne nâmahrem eli.
           Kükremi sel gibiyim, bendimi çi ner, a arm.  Bu ezanlar -ki ehadetleri dinin temeli-
           Yrtarm da lar, enginlere s mam, ta arm.  Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
           Garbn âfâkn sarm sa çelik zrhl duvar,  O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta m,
           Benim iman dolu gö süm gibi serhaddim var.  Her cerîhamdan lâhî, bo anp kanl ya m,
           Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman bo ar,  F krr ruh- mücerret gibi yerden na’ m;
           Medeniyyet dedi in tek di i kalm canavar?  O zaman yükselerek ar a de er belki ba m.
           Arkada , yurduma alçaklar u ratma sakn;  Dalgalan sen de afaklar gibi ey anl hilâl!
           Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn.  Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl.
           Do acaktr sana va’detti i günler Hakk’n;  Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl;
           Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn Hakkdr hür ya am bayra mn hürriyyet;
                              Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
                                      Mehmet Âkif Ersoy
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10