Menü
Mobil Uygulamalar:

Mesleki Gelişime Yönelik Yönetici ve Öğretmen Videoları

Matematik Videoları
OGM Materyal Tanıtım 1
OGM Materyal Tanıtım 2
OGM Materyal Tanıtım 3
Bilgi Toplumu ve Siber Güvenlik
Bireysel Farklılıklara Yönelik Eğitim ve Değerlendirme Yöntemleri
E-Twinning Erasmus Proje ve Etkinlikleri
Eğitsel Nöro Bilim
Fikri Mülkiyet Hakları
Gençlerle İletişim
İletişimin Gücü 1
İletişimin Gücü 2
İletişimin Gücü 3
İletişimin Gücü 4
İnsan Kaynağı Yönetimi ve Kurumsal Bağlılık
İzleme ve Degerlendirme
Kariyer Planlama
Kişisel Zaman Yönetimi
Matematiksel Modelleme
Okul Kültürünün Geliştirilmesi ve Üreten Okul İklimi
Okul Veli Cevre ve Toplum İliskisi
Okul Yoneticilerinin Akademik Başarı Sorumlulukları
Okul Yoneticilerinin Mesleki Gelisim Sorumlulukları
Okul Yoneticilerinin Rehberlik Koordinasyon Sorumlulukları
Sosyal Etkinlikler, Kulüp Faaliyetler ve Toplum Hizmeti Çalışmaları
Sürdürülebilirlik
Tasarım Odaklı Düşünce
Toplum Hizmetleri
TÜBİTAK Projeleri, Ulusal Ajans ve Kalkınma Ajansı Projeleri
Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Yeni Nesel Çocuk, Ergen ve Yetişkin Öğrenmesi
Zümrelerin Etkin Kullanımı
21.yy Eğitim Becerileri
Acil Durum ve Risk Yönetimi
Aktif Öğretim Yöntemleri Pass Teorisi
Beyin Temelli Öğrenme I
Beyin Temelli Öğrenme II
Çağdaş Öğrenme Öğretme Yaklaşımları
Etik Davranış İlkeleri
Kariyer Rehberliği I
Kariyer Rehberliği II
Medya Okuryazarlığına Giriş
Ortaöğretimde Akran Zorbalığı I
Ortaöğretimde Akran Zorbalığı II
Ortaöğretimde Öğretim Süreçlerinin Analizi ve Gelişimi I
Ortaöğretimde Öğretim Süreçlerinin Analizi ve Gelişimi II
Program Okuryazarlığı
Süreç Odaklı Sınıf İçi Değerlendirme 1
Süreç Odaklı Sınıf İçi Değerlendirme 2
Süreç Odaklı Sınıf İçi Değerlendirme 3
Süreç Odaklı Sınıf İçi Değerlendirme 4
Süreç Odaklı Sınıf İçi Değerlendirme Biyoloji
Süreç Odaklı Sınıf İçi Değerlendirme Fizik
Süreç Odaklı Sınıf İçi Değerlendirme Kimya
Süreç Odaklı Sınıf İçi Değerlendirme Matematik

OGM Materyal Tanıtım 1