Page 3 - DEFTERİM FİZİK 10
P. 3

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;   Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:
        Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.   Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan.
        O benim milletimin yldzdr, parlayacak;    Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan:
        O benimdir, o benim milletimindir ancak.     Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan.

        Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl!   Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda?
        Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?  Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda!
        Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl.    Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda,
        Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl.    Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda.

        Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm.   Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
        Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm!   Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
        Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm.   Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
        Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm.   Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

        Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,    O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm,
        Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.    Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm,
        Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar,   Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm;
        Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar?    O zaman yükselerek arşa değer belki başm.

        Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn;     Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl!
        Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn.    Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl.
        Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n;    Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl;
        Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn  Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;
                                 Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

                                            Mehmet Âkif Ersoy                                                            3
   1   2   3   4   5   6   7   8