Page 3 - Proje Hazırlama (Tüm Kitap)
P. 3

"MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI,

                        DERS KİTAPLARI DİZİSİ"
                             Editör
                           Erkan AKAR


                            Dil Uzmanı
                          Ömer KARATAŞ

                       Program Geliştirme Uzmanı
                            Aykut OK


                    Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uzmanı
                           Akın YILMAZ


                          Görsel Tasarım
                           Eyup DUMAN

      "Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun .... ./ .... ./ .......... gün ve ..... sayılı kararı
      ile ders kitabı olarak kabul edilmiş, Yayımlar Dairesi Başkanlığının .... ./ ... ./ ......... gün ve

      ..... sayılı yazısı ile ..... adet basılmıştır"
   1   2   3   4   5   6   7   8