Page 29 - Biyoloji 11 | 2. Ünite
P. 29

Türkiye’nin gelecekte nasıl bir yaş piramidine ulaşacağı TÜİK’in geliştirdiği tahminlerle Grafik 2.2.8’de
      gösterilmiştir. 2050'de Türkiye’nin küçülen ve gerileyen bir yaş piramidine sahip olacağı öngörülmektedir.
                 97                         97

                 85                         85


                 73                         73


                 61                         61


                 49                         49

                 37                         37


                 25                         25

                 13                         13

                 1                         1
   -1,00     -0,50    0,00     -0,50    -1,00   -0,50     0,00     -0,50


           Erkek-2013        Kadın-2013          Erkek-2050      Kadın-2050

               Grafik 2.2.8: Türkiye’nin 2013'te ölçülen ve 2050'de sahip olması beklenen yaş piramitleri


        Türkiye’de de olduğu gibi ülkelerin popülasyonlarında başlangıçta görülen hızlı artış; sonrasında artan
      nüfusun beslenme, barınma gibi gereksinimlerine bağlı olarak zamanla azalır. Bunun için tarım arazilerinin
      doğru kullanımı, işlenmesi ve tarım arazilerinin kirletilmemesi gerekir. Bireylerin ihtiyaçlarının karşılan-
      ması ekonomiye ek yük getirebilir. Sosyal ve ekonomik yaşamdaki değişikliklerin getirdiği stres, hastalık-
      ların artmasına neden olabilir. Yaşanan çevrenin kısıtlayıcı faktörleri popülasyonun büyüklüğü üzerinde
      önemli bir etkiye sahiptir.


       ARAŞTIRIYORUM         1. Dünya üzerinde insan nüfusunun hızla artışının ekosisteme etkisini araştırınız. Araştırmanız
           sonucunda elde ettiğiniz verileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

         2. Besin, su gibi yaşamsal kaynakları bilinçli kullanmanın önemini vurgulamak amacıyla hazır-
           ladığınız slogan, afiş gibi materyalleri sınıf ve okul panonuzda arkadaşlarınızla paylaşınız.                                                 227
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34