Page 2 - Türk Dili ve Edebiyatı 11 | Kazanım Kavrama Etkinlikleri
P. 2

Telafi Eğitim Süreci ve Kazanım Kavrama Etkinlikleri

              Küresel salgın nedeniyle dünyada ve ülkemizde her alanda birçok önlem alınmış-
              tır. Bu önlemlerden biri de 16 Mart 2020 tarihi itibariyle yüz yüze eğitim öğreti-
              me ara verilmesi olmuştur. Ancak yüz yüze eğitime ara verilse de eğitim süreci,
              hazırlanan dersler, içerikler ve materyallerin EBA TV ve EBA-internet aracılığın-
              da uzaktan eğitimle öğrencilere aktarılması yoluyla devam etmiştir.

              Öğrencilere uzaktan eğitimle verilen derslerin kritik kazanımlarının yüz yüze
              verilmesi için Eylül ayında telafi eğitimi yapılacaktır. Telafi eğitimi, bütün bir
              dönemin eğitimi değil kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim sürecidir. Bu süreçte
              öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen
              kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisi-
              ne yoğunlaşılması amaçlanmıştır.

              Telafi eğitimi için temel derslerin kritik kazanımları belirlenerek kazanım kavra-
              ma etkinlikleri hazırlanmıştır. Etkinlikler etkili bir öğrenme deneyimi sağlayacak
              şekilde çeşitli türde sorulardan oluşturulmuştur. Bu etkinliklerle öğrencilerin,
              bilgiyi keşfetme, bütünleştirme, becerileri geliştirme ve başkalarıyla paylaşmaları
              hedeflenmiştir.

              Kazanım kavrama etkinlikleri kısıtlı zamanda gerçekleştirilecek olan telafi eğiti-
              minde öğretmenlerin ders sürecini daha işlevsel hale getirmelerini, öğrencilerin
              ise derse etkin katılımını kolaylaştırarak, etkileşimli öğrenme öğretme ortamı
              sağlayacaktır. Kazanım kavrama etkinlikleriyle telafi eğitim sürecinin daha plan-
              lı, anlaşılır ve pratik şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.
   1   2   3   4   5   6   7