Page 7 - Türk Dili ve Edebiyatı 11 | Kazanım Kavrama Etkinlikleri
P. 7

1     TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 11             Ortaöğretim Genel Müdürlüğü        3. Metin

         Yürüyüşlerin anlam ve mahiyetini hiç tahlil ettiniz mi? Eğer sokakta tramvayda yahut önün-
         den kalabalığın aktığı pencerede zihniniz bir yere takılı değilse zamanınızı eğlenceli ve fay-
         dalı geçirmek için bunu tavsiye ederim. Yürüyüşleri gözlerinizle dinlemeye alıştınız. Çünkü
         her yürüyüş öyle bir dildir ki mahiyetleri sözden daha açık ifşa eder.


        4. Metin

         Araştırmalar doğal ışığın çalışanların ve öğrencilerin üretkenliğini ve verimliliğini etkileyen
         önemli bir faktör olduğunu gösteriyor. Haziran ayında Journal of Clinical Sleep Medicine
         (Cörnıl of Klinikıl Slip Medisın) dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, daha fazla
         güneş ışığı alan iş yerlerinde çalışanların fiziksel etkinliklerinin, uyku kalitelerinin ve sürele-
         rinin, dolayısıyla yaşam kalitelerinin iş yerlerinde daha az güneş ışığına maruz kalan çalışan-
         lara göre daha yüksek olduğunu belirledi.

       b)
         Ahmet Rasim’in mizahi bir dille okurunu sarıp sarmaladığı, hayata iyimser bakışını “Rama-
         zan Sohbetleri” adıyla kitaplaştırdığı bir türdür sohbet. Nurullah Ataç’ın, sanatın çeşitli yön-
         lerini okuyucusuyla sohbet eder gibi dile getirdiği ve bunu “Söyleşiler” adıyla kitaplaştırdığı
         bir türdür sohbet. Yazdığı şiirlerle şiir diline farklı bir anlayış getiren Melih Cevdet Anday’ın
         bununla da yetinmeyip dil meselelerini “Dilimiz Üzerine Konuşmalar” adıyla kitaplaştırdığı,
         düşüncelerini okuruna “Sayın Dinleyiciler” diye hitap ederek onlarla paylaştığı bir türdür
         sohbet. Sohbet, Şevket Rado’nun hayatın aslında bir tecrübeler birikiminden ibaret oldu-
         ğunu okuyucusuna nasihat eder gibi anlattığı “Eşref Saat”idir. Edebiyatımızın ünlü sanatkâr
         ve fikir adamlarıyla yaptığı bir dizi mülâkatı, 1918’de “Diyorlar ki” adıyla kitaplaştıran ve bu
         münasebetle “Diyorlar ki muharriri” olarak şöhret bulan Ruşen Eşref Ünaydın’dır, sohbet.
                                             (Komisyon)

        “Güler Yüz” adlı metinle yukarıdaki metnin anlatım yönünden benzerliği var mı? Gerekçeleri-
        nizle yazınız.     6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12