Page 10 - Coğrafya 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 10

3     COĞRAFYA 11                    Ortaöğretim Genel Müdürlüğü         YILLIK ORTALAMA YAĞIŞ HARİTASI         BİTKİ ÖRTÜSÜ HARİTASI

        K
     30 0'0 K
     o

     o
     20 0'0 K
     10 0'0 K
     o

      0 o 0'0''

     10 0'0 G
     o
        Yıllık ortalama yağış (mm/y)          Çöl
         En yüksek: 2000                                K
     20 o 0'0 G                      Savan
                                Sudan- Gine Orman Kuşağı
         En düşük: 0
     30 0'0 G                       Tropikal Yağmur Ormanı   500 km
     o
                       0 500 1000 1500 2000
                            Km   Diğerleri
                 o
              o
           o
        o
                            o
                         o
                      o
        20 0'0 B 10 0'0 B 0 0'0'' 10 0'0 D 20 0'0 D 30 0'0 D 40 0'0 D 50 0'0 D
                    o
          Harita 1: Afrika kıtası ortalama yağış dağılımı haritası Harita 2: Afrika kıtası bitki örtüsü haritası
          (Trambauer Vd.2014, I. Masih vd., 2020;Dupont and Weinelt, 1996 ve Miller C. vd., değiştirilerek hazırlanmıştır).
     1. Savan ekosisteminde kuzey-güney yönünde farklı türlerin görülmesinde ekosistemin hangi unsuru
       etkili olmuştur? Açıklayınız.

     2. Görseller ve haritaları inceleyiniz. Yağışın savan bitki örtüsü üzerindeki etkilerini açıklayınız.
     3. Küre üzerindeki savan ekosistem alanlarının yayılışını inceleyerek Güneş ışınlarının geliş açısının
       savan ekosistemindeki tür çeşitliliğinin farklılaşmasına olan etkisini açıklayınız.
     4. Savan ekosisteminde enleme göre iklim koşullarının değişimi ekosistemdeki yaban hayatını nasıl
       etkiler? Araştırınız.
     8
                                           Hazırlayan: Fatma AKAR
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15