Page 5 - Coğrafya 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 5

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü                   COĞRAFYA 11       1

       1. ÜNİTE > Doğal Sistemler   Kazanım 11.1.1: Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar.
       Genel Beceriler: Bilgi Okuryazarlığı Becerisi Alan Becerileri: Harita Becerisi, Kanıt Kullanma, Coğrafi Sorgulama
       Etkinlik İsmi           BİYOMLARI KEŞFEDELİM               20 dk.
       Amacı   Biyoçeşitliliğin dağılışı ve farklılığını açıklayabilme.        Bireysel       Yönerge Aşağıdaki metin, görseller ve yapboz haritasından yararlanarak soruları cevaplayınız.
       Biyom, benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarını içinde barındıran bölgelere de-
       nir. Her biyomun kendine özgü bitki örtüsü ve hayvan türü olmakla beraber biyomlar, daha çok bitki
       örtüsüne göre adlandırılır. Biyom, karasal ve su biyomu olmak üzere iki gruba ayrılır. Karasal biyom-
       ların özelliklerini iklim koşulları belirlemektedir. Karasal biyomlar, iklim bölgelerine göre Ekvator'dan
       kutuplara doğru yatay yönde kuşaklar oluştururken yükseltinin artmasıyla da dikey yönde farklılıklar
       göstermektedir. Su biyomları ise tatlı ve tuzlu su biyomları olmak üzere ikiye ayrılır.                 K           L          M           N


                 O           Ö           P           R
                 S           Ş           T          U

      Görsel 1: Biyomlarda yaşayan canlılar


                                                   3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10