Page 4 - Coğrafya 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 4

11. SINIF                  COĞRAFYA      ETKİNLİKLER LİSTESİ

          1. ÜNİTE > DOĞAL SİSTEMLER          2. ÜNİTE > BEŞERÎ SİSTEMLER
      Etkinlik  Kazanım  Etkinlik Adı   Sayfa  Etkinlik  Kazanım  Etkinlik Adı  Sayfa
       No.  No.               No.  No.  No.               No.
       1   11.1.1 Biyomları Keşfedelim  3   35  11.2.17 Madenler ve Enerji Kaynakları 71
       2   11.1.1 Tropikal Yağmur Ormanlarını Kurtar 5 36 11.2.17 Madenlerin ve Enerji Kaynaklarının Dağılışı 73
       3 * 11.1.2 Ekosistemin Unsurları  7   37 * 11.2.18 Ekonominin Gizli Aktörleri 75
       4 * 11.1.2 Süper Volkanların Ekosisteme Etkisi 9 38 11.2.19 Gelecek Borda  77
       5   11.1.3 Kuş Bakışı Besin Zinciri 11  39  11.2.19 Türkiye’de Sanayinin Dağılışı 79
       6   11.1.3 İnsanın Karbon Döngüsüne Etkisi 13 40 11.2.20 Sanayinin Ülkemiz Ekonomisindeki Yeri 81
       7 * 11.1.4 Su Döngüsünün Ekosisteme Etkisi 15 41 11.2.20 Savunma ve Havacılık Sanayisi 83
       8   11.1.4 Bozkırın Yeşil Cenneti Sultan Sazlığı Tehlikede 17 3. ÜNİTE > KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
         *
           2. ÜNİTE > BEŞERÎ SİSTEMLER     Etkinlik  Kazanım           Sayfa
                              No.  No.      Etkinlik Adı   No.
      Etkinlik  Kazanım           Sayfa
       No.  No.      Etkinlik Adı   No.  42  11.3.1 Uygarlıkların Doğuşu  85
       9   11.2.1 Nüfus Politikalarının Etkileri 19 43 11.3.2 İslam Kültürü ve Avrupa 87
       10  11.2.1 Japonya'da Farklı Nüfus Politikaları 21 44 11.3.2 Kültür Bölgeleri 89
       11 * 11.2.2 Türkiye'de Farklı Nüfus Politikaları 23 45 11.3.3 Türk Kültür Ocağı 91
       12  11.2.3 Gelecekte Türkiye'nin Nüfus Yapısı 25   Türkiye’nin Konumunun Medeniyetlerin
                              46  11.3.4             93
             Tarihsel Süreçte Şehirlerin Fonksiyonel   Ortaya Çıkmasındaki Rolü
       13  11.2.4             27
             Değişimleri                 Anadolu Medeniyetlerinin Kurulduğu
                              47  11.3.4             95
             Tarihsel Süreçte Şehirlerin Fonksiyonel   Alanın Özelliklerini Kullanmaları
       14  11.2.4             29
             Değişimleri           48 * 11.3.5 Küresel Ticaret    97
       15  11.2.5 Şehirlerin Etki Alanları 31  49  11.3.6 Turizm         99
       16  11.2.6 Türkiye’deki Şehirlerin Fonksiyonları 33 50 * 11.3.7 İngiltere’de Sanayileşme 101
       17  11.2.6 Sakin Şehirler     35   51  11.3.8 Bir Küçük Ülke Dünyayı Besliyor 103
       18  11.2.7 Türkiye’de Kır Yerleşme Tipleri 37 52 11.3.9 Birlikte Çalışmak  105
       19  11.2.7 Türkiye’de Kır Yerleşme Tipleri 39 53 11.3.9 Komşularla Anlaştık 107
             Doğal Faktörler Ekonomik Faaliyetleri  4. ÜNİTE > ÇEVRE VE TOPLUM
       20  11.2.8 Nasıl Etkiliyor?    41
         *                    Etkinlik  Kazanım           Sayfa
             Beşerî Faktörler Ekonomik Faaliyetleri        Etkinlik Adı
       21  11.2.9             43   No.  No.               No.
         *    Nasıl Etkiliyor?         54  11.4.1 Tropikal Ormanları Yiyoruz 109
       22  11.2.10 Ekonominin Dişlileri: Üretim-Dağı- 45
             tım-Tüketim           55  11.4.1 Sorumlusu Kim?     111
       23  11.2.10 Ürün Dedektifi     47   56 * 11.4.2 Enerji ve Etkileri   112
       24  11.2.11 Doğal Kaynak-Ekonomi İlişkisi 49 57 11.4.2 Çevresel Bir Sorun: Petrol 113
       25  11.2.11 Ekonomi ve Doğal Kaynaklar 51 58  11.4.3 Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği 114
       26 * 11.2.12 Yol Haritası     53   59  11.4.3 Karadeniz’in Dip Sularından Gelen Enerji:  115
       27  11.2.12 Kaynakları Değerlendirelim 55       Hidrojen
                              60  11.4.4 Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı 117
       28  11.2.13 Değişen ve Gelişen Türkiye 57
                              61  11.4.4 Arıtılmış Atık Su: Mor Şebeke 119
       29  11.2.13 Su ile Gelen Değişim  59
                              62  11.4.5 Araziyi Planlamak    121
       30  11.2.14 Ekonomideki Değişim   61    *
                              63  11.4.6 Küresel Çevre Sorunları 123
       31  11.2.15 Türkiye’de Tarım Sektörünün Özellikleri 63
                              64  11.4.6 Deniz ve Okyanus Kirliliği 125
             Türkiye'de Tarımsal Üretimi Etkileyen
       32  11.2.15             65
             Faktörler            65  11.4.7 Yenilenmiş Dünya    127
             Tarımsal Üretimin Zamana ve Mekâna        EKLER
       33  11.2.16             67
             Göre Dağılışı
                             Cevap Anahtarı             129
       34  11.2.16 Tarımsal Üretimin Önemi 69
                             Kaynakça                147
                             Görsel Kaynakça             150
     2                       * 4 saatlik programa uygun hazırlanmıştır.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9