Page 7 - Coğrafya 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 7

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü                   COĞRAFYA 11       2

       1. ÜNİTE > Doğal Sistemler  Kazanım 11.1.1: Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar.
                 Öğrencilerin biyoçeşitliliğin korunması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplamaları, bireysel ya da grup
                 olarak biyoçeşitliliğin korunması konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla kamu spotu hazırlamaları sağlanır.
       Genel Beceriler: Bilgi Okuryazarlığı, Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme Becerisi Alan Becerileri: Coğrafi Sorgulama, Kanıt Kullanma Becerisi
       Etkinlik İsmi      TROPİKAL YAĞMUR ORMANLARINI KURTAR            40 dk.

       Amacı   Biyoçeşitliliğin artışına ve azalışına etki eden faktörleri açıklayabilme. Grup
       Yönerge Sınıf içinde üç grup oluşturulur. Gruplar, aşağıdaki tabloyu inceleyerek Amazon Havzası ile ilgili bir
           çalışma yapar.
           Gruplarda görev dağılımı:
           1. Grup, anket soruları hazırlar ve röportaj yapar.
           2. Grup, afiş hazırlar ve slogan oluşturur.
           3. Grup, rol yaparak Brezilya yağmur ormanlarındaki alansal daralmanın etkilerine vurgu yapan kamu
           spotu videosu hazırlar.
           Öğrenciler, yapmış oldukları çalışmaları genel ağ ortamında (internet) ve okul panolarında sergiler.
           Etkinlik sonunda sınıftaki öğrenciler grup değerlendirme formunu doldurur ve grup çalışmalarını de-
           ğerlendirir.


         Tablo 1: 2002-2020 Yılları Arasında Amazon Nehri Havzası’ndaki Tropikal Yağmur Ormanları Sahasında Meydana Gelen Değişim
                               2002          2020
           Amazon Nehri Havzası'nın     Yüz Ölçümü        Yüz Ölçümü
                             (km )     %     (km )     %
                                           2
                               2
                 Ormanlık Alan     4.828.220,10  70,3   4.430.505,00  64,5

         Yağmur
        Ormanları  Ormansızlaştırılmış Alan  631.261,10   9,2   1.0289.76,20   15
        Dâhilindeki
                 Orman Örtüsü
                Bulunmayan Alan     866.180,90   12,6   866.180,90   12,6

        Yağmur Ormanları Haricindeki Alanlar   543.337,90   7,9   543.337,90   7,9               Toplam          6.869.000,00  100   6.869.000,00  100        1. Grup  Anket sorularınızı aşağıdaki anahtar cümleleri dikkate alarak oluşturunuz. Yapmış ol-
             duğunuz anketleri fotoğraf veya video ile kayıt altına alınız.
       • Dünya’nın karbondioksit yutağı olan tropikal yağmur ormanları yok oluyor.

       • Tropikal yağmur ormanlarında biyoçeşitlilik azalıyor.
       • Sürdürülebilir biyoçeşitlilikte insan etkilidir.
       • Biyoçeşitliliği korumaya yönelik uygulanacak yaptırımlar        2. Grup  Afişinizi aşağıdaki soruları dikkate alarak hazırlayınız.

       1. Tropikal yağmur ormanlarında gerçekleşen tahribatın nedenleri nelerdir?
       2. Tropikal yağmur ormanlarında oluşan alansal kayıpların biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri nelerdir?
       3. Tropikal yağmur ormanlarını ve biyoçeşitliliği kurtarmak için hangi önlemler alınmalıdır?                                                   5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12