Page 8 - Coğrafya 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 8

2     COĞRAFYA 11                    Ortaöğretim Genel Müdürlüğü                   "GÖZÜNÜ KAPATMA"

                                  NASIL
                    NEDEN ?   YA SONRA...  ÖNLENMELİ ?
                   Hızlı nüfus artışına  Yaban hayatını  Ormanlar doğal sit
                   bağlı olarak gıda  barındıran ormanların  alanı ilan edilerek
                   ihtiyacının artması,  yok olması , pek çok
                   insanların yeni tarım  canlı türünün neslinin  hukuken koruma
                   alanları açmalarına  azalmasına neden  altına alınmalıdır.
                   neden olmuştur. olmuştur.
                  Görsel : Afiş örneği

      3. Grup  Öğrenciler, Brezilya’da yağmur ormanlarındaki alansal daralmaya dikkat çeken kamu
            spotu videosu hazırlarken aşağıdaki rollere göre senaryoyu oluşturmalıdır.
      1. Kişi: Amazon Havzası’nda bir çiftlik sahibi
      2. Kişi: Brezilya ekonomi bakanı
      3. Kişi: Doğal çevreyi korumak için çalışmalar yürüten bir aktivist
      4. Kişi: Yok olan türlerin insan sağlığına etkisini vurgulayacak bir sağlık çalışanı (doktor, eczacı)
      5. Kişi: Yetişkin bir vatandaş


                    GRUP DEĞERLENDİRME FORMU
     Bu çalışma ile değerlendireceğin grubun adı:
     Değerlendireceğin çalışmanın adı:
     Değerlendirme tarihi: ...../ ..... / .....
     Sevgili Öğrenciler,
     Yaptığınız grup çalışmasını aşağıda verilen alan ölçütü dikkate alarak değerlendiriniz.
     Çalışma sırasındaki grup davranışınızda
     Çok fazla eksik varsa        "Hiçbir Zaman"ı,
     Biraz eksik varsa            "Ara Sıra"yı,
     Genel olarak tamamlanmışsa "Çoğu Zaman"ı,
     Eksik değilse               "Her Zaman"ı (✓) tik ile işaretleyiniz.
              Değerlendirme Ölçütleri       Hiçbir Zaman  Ara Sıra Çoğu Zaman Her Zaman
     Yardımlaşma
     Grup üyeleri birbiriyle araç gereç kullanımında yardımlaştı.
     Dinleme
     Grup üyeleri çalışırken birbirlerinin görüşlerini dikkatle dinledi.
     Katılım
     Gruptaki her öğrenci projeye aktif katıldı.
     Sorgulama
     Grup üyeleri projenin her aşamasında görüş alışverişinde bulundu.
     Saygı
     Grup üyeleri çalışırken birbirlerine saygılı davrandı.
     Paylaşma
     Grup üyeleri bulduğu sonuçları birbirleriyle paylaştı.
     Öğretmen Yorumu:     6
                                           Hazırlayan: Fatma AKAR
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13