Page 9 - Coğrafya 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 9

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü                   COĞRAFYA 11       3

       1. ÜNİTE > Doğal Sistemler   Kazanım 11.1.2: Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder.
       Genel Beceriler: Bilgi Okuryazarlığı Alan Becerileri: Harita Becerisi, Coğrafi Sorgulama Becerisi
       Etkinlik İsmi          EKOSİSTEMİN UNSURLARI               20 dk.
       Amacı   Ekosistemin unsularının birbiriyle olan etkileşimini ayıtr edebilme.  Bireysel

                                       * 4 saatlik programa uygun hazırlanmıştır.
       Yönerge Aşağıdaki metin, görseller ve haritalardan yararlanarak soruları cevaplayınız.
       Ekosistem, biyosferde birbiriyle sürekli etkileşim hâlinde olan canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Canlı
       ve cansız unsurlardaki değişim aynı ekosistem içerisinde bile farklılıklara neden olabilir. Afrika savan
       ekosistemi de yukarıdaki açıklamaya örnek oluşturmaktadır.

                                     Sahel Kuşağı-Sahra Altı

                                     Sudan Orman Kuşağı
                                     Gine Orman Kuşağı

                                     Kurak Savanlar
                                     Nemli Savanlar


      Görsel 1: Savan ekosisteminin Afrika kıtasındaki yayılış alanı         Sahel Kuşağı-Sahra Altı   Sudan Kuşağı          Gine Kuşağı       Kuzey                                       Güney
      Görsel 2: Batı Afrika savan ekosisteminde bitkilerin kuzey-güney yönlü profili
      (USGS ve Woodward 2008; Avcı. 2016'dan değiştirilerek çizilmiştir.)                                                   7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14