Page 10 - 12. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 10

4     MATEMATİK 12                   Ortaöğretim Genel Müdürlüğü


     Logaritma Fonksiyonu Kazanım: 12.1.2.1. Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer.
     Alan Becerileri: Muhakeme, ilişkilendirme Genel Beceriler: Problem çözme
     Etkinlik İsmi           VAZO PAKETLEYELİM                10 dk.
     Amacı   Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek gerçek hayat problemlerini çözebilme. Bireysel

     Ali Bey bir arkadaşına vazo hediye edecektir. Vazoyu koyacağı kutunun boyutlarını hesaplamak için vazonun
     çizimini koordinat düzleminde yapmıştır. Vazoyu kare dik prizma şeklindeki kutuya koymayı düşünmektedir.

                                y
                                8 H      F


                                 A       a
                                4
                                1     B   G

                          - 4 C  g  O     2     x
                                   1 4    8
                          b       O f

                                  D
                           E    - 4
                         y = x


           1. ekil                  2. ekil

     1. Şekil'de verilen vazonun önden görülen yüzü 2. Şekil'de analitik düzlemde çizilmiştir. Çizimde vazonun sağ
     tarafı f fonksiyonunun grafiğinin bir kısmı ile, sol tarafı da g fonksiyonunun grafiğinin bir kısmı ile ifade edil-
                                  8
                                                4
     miştir. Vazonun kutuya değdiği x = - 4 apsisli nokta C noktası, x = apsisli nokta G noktası, y =-
                   8
     ordinatlı nokta D noktası ve y = ordinatlı nokta da H noktasıdır. Vazo çizimi y = doğrusuna göre
                                        x
     simetriktir.
     Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

     1. 2. Şekil'deki analitik düzlemde, bir kısmı D ile G noktaları arasında çizilmiş olan logaritmik f fonksiyonunun
       kuralını bulunuz.

     2. 2. Şekil'deki analitik düzlemde, bir kısmı C ile H noktaları arasında çizilmiş olan üstel g fonksiyonunun kura-
       lını bulunuz.
     3. Vazonun kutuya değdiği noktalardan ikisinin kutunun köşelerine uzaklıklarını ifade eden
                b
       FG = aveCE = değerlerini bulunuz.
     8
                                        Hazırlayan: Abdullah ÇETİNKAYA
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15