Page 9 - 12. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 9

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü                   MATEMATİK 12       3

       Üstel Fonksiyon Kazanım: 12.1.1.1 Üstel fonksiyonu açıklar.
       Alan Becerileri: Muhakeme, modelleme Genel Beceriler: Bilgi okuryazarlığı, problem çözme
       Etkinlik İsmi         ÇARKLAR VE ÜSTEL FONKSİYON              20 dk.
       Amacı   Üstel fonksiyonlarla ilgili işlem yapabilme.              Bireysel

                      Görseldeki çark düzeneği üslü ifadeler oluşturmak için kullanılacaktır.
         6  4     8x x x  Yarıçapı 3 birim olan 1. çarkta kırmızı okun gösterdiği sayı taban, ya-
        8     2   7x   2x  rıçapı 2 birim olan 2. çarkta mavi okun gösterdiği ifade üs olmak üzere

        10    16  6x   3x  üslü ifadeler oluşturulacaktır. Üslü ifadenin üssü; 2. çark saat yönünde
                      dönerse pozitif, saatin tersi yönde dönerse negatif değer almaktadır.
         12 14     5x 4x


          1. Çark    2. Çark


      Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

       1. a) 1. Tablo'da çarkların dönme yönleri ve dereceleri verilmiştir. Okların çarklarda gösterdiği sayı ve ifadele-
          re göre tabloyu doldurunuz (Çarklar dönüşünü tamamladıktan sonra görseldeki başlangıç konumlarına
          dönmektedir.).

            1. Tablo
                1. Çark         2. Çark       Üstel Fonksiyon

            Saatin tersi yönünde 120°                 f1

                        Saat yönünde 450°         f2

            Saatin tersi yönünde 210°                 f3

                  1 ^
                  fxh
        b) :fR " R  f x =   kuralı ile ifade edilen f4 fonksiyonun grafiğini çiziniz.
             +
               4 ^ h
          4
                  fxh
                  2 ^

       2. 2. Tablo'da verilenleri dikkate alarak tablodaki boşluklara çarkların dönme açılarını ve yönlerini yazınız. 2.
        çarkın gösterdiği ifadenin x = 1 için değerini bularak K, L, M ve N sayılarını oluşturup  MN$ işleminin
                                           KL$
        sonucunu bulunuz.
              2. Tablo
               Karşılık Gelen     1. Çark         2. Çark
                Sayılar

                 K    Saat yönünde 60°

                 L                 Saatin tersi yönünde 120°

                 M    Saatin tersi yönünde 300°

                 N                 Saatin tersi yönünde 180°
                                                   7
      Hazırlayan: Dr. Abdurrahman ÜNAL
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14