Page 8 - 12. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 8

2     MATEMATİK 12                   Ortaöğretim Genel Müdürlüğü     2. Başlangıçtaki transistör adedi 512 olan bir mikroişlemcinin Moore’un ilk modeline göre 30 yıl sonraki tran-
       sistör adedi M 1 dir. Başlangıçtaki transistör adedi 4096 olan başka bir mikroişlemcinin Moore’un güncellen-
       miş modeline göre 40 yıl sonraki transistör adedi M 2 dir. Buna göre  M 1  oranını bulunuz.
                                  M 2     6
                                          Hazırlayan: Dr. Şahin AKSOY
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13