Page 6 - 12. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 6

1     MATEMATİK 12                   Ortaöğretim Genel Müdürlüğü


     Üstel Fonksiyon Kazanım: 12.1.1.1. Üstel fonksiyonu açıklar.
     Alan Becerileri: Muhakeme, modelleme Genel Beceriler: Problem çözme
     Etkinlik İsmi             ÜSTEL TERAZİ                20 dk.
     Amacı   Gerçek hayatta üslü ifadeler ile işlem yapabilme.            Bireysel

     Eşit kollu bir terazide özdeş 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg ve 4 kg lık kütleler kullanılarak tartma işlemi yapılacaktır.
     Terazinin sol kefesine a tane kütle ve sağ kefesine b tane kütle konulduğunda terazide denge sağlanırsa denge
     durumundaki terazi a ile ifade edilmektedir.
              b


                       0,5 kg 1 kg 2 kg  3 kg 4 kg
                     Örneğin yandaki terazi denge durumunda olup 2 sayısına karşılık
                                         3
                     gelmektedir.     Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

     1. Yeterli sayıda 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg ve 4 kg lık kütleler kullanılarak terazinin her bir kefesinde farklı sayıda
       kütle olmak şartıyla her bir kefesinde toplam 8 er kg kütle olacak şekilde terazi dengelendiğinde terazinin ifa-
       de edileceği en büyük üslü sayının, terazinin ifade edileceği en küçük üslü sayının kaç katı olduğunu bulunuz.

     2. 1 kg, 2 kg ve 3 kg lık yeterli sayıda kütleler kullanılarak terazinin sol kefesine toplam 5 kg lık kütle konula-
       caktır. Teraziyi dengelemek için sağ kefeye konulacak kütle sayısı a olmak üzere oluşabilecek tüm durumlara
                       4
                    12
       karşılık gelen ifadelerin çarpımı 2 $ 15 olmaktadır. Bu durumda sağ kefeye hangi kütlelerden kaçar tane
       konulduğunu bulunuz.
     4
                                        Hazırlayan: Dr. Selim ÇOBANOĞLU
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11