Page 10 - DEFTERİM FİZİK 10
P. 10

1. Ünite: Elektrik ve Manyetizma
     Notlarım


              1.1.1. ELEKTRİK AKIMI, POTANSİYEL FARKI VE DİRENÇ KAVRAMLARI


              Günlük hayatta birçok alanda elektrik enerjisinden yararlanılır. Aydınlatma,
              haberleşme, bilgisayar, ısıtma-soğutma sistemlerinde, otomobillerde, pil, akü ve
              jeneratör gibi araçlarda elektrik enerjisi kullanılır.
              Elektrik yükleri, sürtünme ve dokunma yoluyla bir cisimden başka bir cisme
              geçer ve bu yükler geçtiği bölgede kalır. Yük akışının devam etmesini sağlamak
              için sürekli bir elektrik alan oluşturmak gerekir. Sürekli yük akışını daha iyi
              anlayabilmek için basit elektrik devresi, su tesisatı düzeneğine benzetilebilir.
              Basit su sisteminde pompadaki çark hareket eder ve meydana gelen
              basınç farkından dolayı su borularda hareket eder. Elektrik devresinde de
              elektronların hareket edebilmesi için bir etki gereklidir. Bu etki potansiyel farkı
              sağlayan bir üreteçtir (Görsel 1.1). Basit bir elektrik devresinde üretecin görevi
              devrede elektriksel potansiyel farkı oluşturmaktır. Elektronların bir noktadan
              başka bir noktaya hareketi sırasında birim yük başına düşen enerji miktarı
              potansiyel farkı (gerilim) olarak tanımlanır. Potansiyel farkı V sembolüyle
              gösterilir. SI’da birimi volttur�
                   BASİT SU SİSTEMİ           BASİT ELEKTRİK SİSTEMİ                    Kıvrımlı boru (direnç)

                                    Direnç

                   Su borusu
                                            Pil

                             Su pompası

                                Görsel 1.1


              Kapalı bir elektrik devresinde elektronlar, üreteç sayesinde elektromotor
              kuvveti etkisiyle harekete geçer ve akım oluşur. Üreteç üzerinden akım
              geçmemesi durumunda üretecin uçları arasındaki potansiyel farkına üretecin
              elektromotor kuvveti denir. SI’da birimi volttur� ε (epsilon) ile gösterilir.

              Akım şiddeti: Bir iletkenin dik kesitinden yük cinsine bakılmaksızın birim
              zamanda geçen toplam yük miktarına akım şiddeti denir. Akım şiddeti i
              sembolüyle gösterilir. SI’da birimi amperdir (A).


                          q
              Akım şiddeti   i =     şeklinde ifade edilir.
                          t               i : Devrede oluşan akımın şiddeti (amper)
               q : Devreden geçen net yük (coulomb)
               t : Zaman (saniye)
                                         İletkenin dik kesitinden ok yönünde bir
                                             anda geçen yükler
   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15