Page 9 - DEFTERİM FİZİK 10
P. 9

1.    ÜNİTE
               elektrik ve manyetizma


                                S                               N


                       Neler

                       öğreneceksiniz?

      1. ELEKTRİK AKIMI,     2. ELEKTRİK        3. MIKNATIS VE       4. AKIM VE
       POTANSİYEL FARKI      DEVRELERİ         MANYETİK ALAN        MANYETİK ALAN
       VE DİRENÇ
                     Elektrik Akımı,      Mıknatısların       Üzerinden Akım
       Elektrik Akımı,       Direnç ve Potansiyel    Oluşturduğu        Geçen Düz Bir
       Potansiyel Farkı      Farkı Arasındaki      Manyetik Alan ve      İletken Telin
       ve Direnç          İlişki           Özellikleri        Etrafında Oluşan
       Kavramları         Üreteçlerin Seri ve                  Manyetik Alan
       Katı Bir İletkenin     Paralel Bağlanması                  Dünya’nın
       Direncinin Bağlı      Elektrik Enerjisi,                  Manyetik Alanı
       Olduğu Değişkenler     Elektriksel Güç ve

        Voltmetre        Aralarındaki İlişki
                     Elektrik Akımının
          V
             Ampermetre   Oluşturabileceği
                     Tehlikelere Karşı
               A
          R           Alınması Gereken
                     Sağlık ve Güvenlik
      i
                     Önlemleri
             V
            +  -
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14