Page 13 - Tarih 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 13

7    TARİH 11                     Ortaöğretim Genel Müdürlüğü      1. Coğrafi Keşiflerin ticaret yolları üzerinde meydana getirdiği değişim ile ilgili kısa bir metin
       yazınız?

      2. Ticaret yollarında yaşanan değişimin dünya siyasetindeki etkileri neler olmuştur?
     3. Dünyanın önde gelen ticaret merkezleri her iki haritada farklı şehirler olarak gösterilmiştir.
       Bu farklılığın nedenleri nelerdir? Yazınız.
      4. Coğrafi Keşifler sürecinde Osmanlı Devleti’nin sınırlarında ciddi bir değişim olmamasına rağmen
       ekonomik kayıpların yaşanmış olmasının sebepleri neler olabilir? Haritalardan faydalanarak yazınız.

     5. Coğrafi Keşifler sonrasında İngiltere için kullanılan ‘’ Güneş batmayan imparatorluk’’ tabirinden ne
       anlıyorsunuz? Harita yardımıyla yorumlayınız.     12
                                          Hazırlayan: Ali HOCAOĞLU
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18