Page 9 - Tarih 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 9

4    TARİH 11                     Ortaöğretim Genel Müdürlüğü


      1.ÜNİTE > Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)
      Kazanım 11.1.2: XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar.
      c) Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya kaldığı stratejik tehditler (Lehistan, Venedik, Avusturya, Rusya ve Malta) ve kayıplar bağlamında Avrupa
        siyasetinde kurduğu konjonktürel ittifaklara ana hatlarıyla değinilir.
      Genel Beceriler: Eleştirel Düşünme Becerisi Alan Becerileri: Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi

     Etkinlik İsmi        17. YÜZYILDA OSMANLI DIŞ SİYASETİ           20 dk.
     Amacı   Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıldaki askerî ve diplomatik faaliyetlerini açıklayabilme.
                                                Bireysel

      Yönerge Verilen bulmacada soruları cevaplayarak kutularda uygun yerlere yazınız.


                           8
                                 12
                      9


                   13
                                    11
                  6


                           5


                7            2

                   1
                                 10
                   3


                4         Soruların cevapları kutulara soldan sağa yazılacaktır
         1. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıldaki en önemli siyasi rakibi olan devlet
         2. Osmanlı Devleti'nin doğu sınırında sorun yaşadığı devlet
         3. Rusya'nın Osmanlı'dan aldığı ilk toprak parçası
         4. Osmanlı'nın Kutsal İttifak'a karşı aldığı en ağır yenilgilerden biri
         5. Osmanlı Devleti'nin Ukrayna Kazakları ile ittifak kurmasına neden olan devlet
         6. Osmanlı'ya karşı birçok Avrupa devletinin bir araya gelerek oluşturduğu Haçlı oluşumu
         7. ll. Viyana Kuşatması sonrası oluşan Kutsal İttifak'ta yer alan Akdeniz ada devleti
         Soruların cevapları kutulara yukarıdan aşağıya yazılacaktır
         8. Avusturya baskısı karşısında Osmanlı'dan yardım isteyen Macar soylusu
         9. Osmanlı Devleti'nin Kanuni Sultan Süleyman'dan beri Habsburg Hanedanı'na karşı desteklediği Avru-
          pa devleti
         10. Osmanlı Devleti'nin 24 yıllık kuşatma sonrası Venedik'in elinden aldığı Akdeniz adası
         11. Osmanlı'ya karşı ikinci kez Kutsal İttifak'ın kurulmasına neden olan kuşatma
         12. Osmanlı Devleti'nin Fransa dışındaki Avrupa devletleri ile ittifak kurmanın gerekliliğini anladığı 17.
          yüzyıldaki son başarısız antlaşma
         13. Avrupa devletlerinin 1618-1648 tarihleri arasında birbirleriyle savaştığı ve bundan dolayı Osmanlı
          Devleti'nin Avrupa'da savaşmadığı dönem
     8
                                         Hazırlayan: Emrullah ALEMDAR
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14