Page 8 - Tarih 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 8

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü                      TARİH 11       3

       1.ÜNİTE > Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)
       Kazanım 11.1.2: XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar.
       c) Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya kaldığı stratejik tehditler (Lehistan, Venedik, Avusturya, Rusya ve Malta) ve kayıplar bağlamında Avrupa
         siyasetinde kurduğu konjonktürel ittifaklara ana hatlarıyla değinilir.
       Genel Beceriler: Eleştirel Düşünme Becerisi Alan Becerileri: Tarihsel Kavrama Becerisi

       Etkinlik İsmi   OSMANLI DIŞ SİYASETİNDE İTTİFAKLAR VE GEREKÇELERİ        20 dk.
       Amacı   Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda dış siyasette ortaya koyduğu ittifak faaliyetlerini açıklayabilme
                                                Bireysel
       Yönerge Aşağıda 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin dış siyasetinde etkili olan devletlerle ilgili zihin haritası
           oluşturulmuştur. Zihin haritasındaki boşlukları aşağıdaki sorulara göre tamamlayınız.
                          ................................................
                          ................................................
              Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda-        Kutsal İttifak’ta yer alan ve Osmanlı
              ki en büyük rakibi ve başka dev-        topraklarına yaptığı saldırılardan
              letlerle ittifak kurmasına neden        dolayı Osmanlı Devleti’nin Ukrayna
                                      Kazakları ile ittifak kurmasına ne-
              olan devlet.                  den olan devlet.
                             Rusya


                 ...............                 ...............
                       OSMANLI DEVLETİ

                 Portekiz                    Safevi                             ...............


              ................................................ ................................................
              ................................................ ................................................
                          Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki
                          en büyük rakibi olan ve Osman-
                          lı’daki ticari imtiyazlarını da gözeten
                          fakat Kutsal İttifak Savaşları’nda yer
                          alarak çıkarcı ve güvensiz davranan
                          devlet.
         DEVLET ADI                 İTTİFAK GEREKÇESİ
                    Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda en büyük rakiplerinden biri olmasına rağmen 17. yüz-
         AVUSTURYA      yılda Safevi Devleti’nin Basra ve civarına yaptığı saldırılardan dolayı kısa süreliğine ittifak
                    kurduğu Avrupalı Devlet.
                    Viyana Bozgunu’ndan sonra güçlenen ve Karadeniz’de Azak Kalesi’ni alarak Osmanlı
          LEHİSTAN      Devleti’nin bundan sonra en büyük rakibi ve farklı ittifak arayışları içerisine girmesine
                    sebep olacak devlet.
                    Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki fetihlerinin aksamasına neden olan ve fırsat buldukça
          VENEDİK       Haçlılar ile ittifaktan çekinmeyen fakat 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması’ndan sonra Osman-
                    lı’ya yanaşmayan devlet.


       1. Zihin haritasındaki devlet adı kısmında boş bırakılan yerlere devlet isimlerinden doğru olanı yazınız.

       2. İttifak gerekçelerinde boş bırakılan yerlere kutudan eşleşen doğru bilgiyi yazınız.


                                                   7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13