Page 10 - Tarih 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 10

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü                      TARİH 11       5

       1.ÜNİTE > Değişen Dünya Dengeleri Karşısında   Kazanım 11.1.3: Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya)
       Osmanlı Siyaseti (1595-1774)    Barışı’nın rolünü kavrar.
       Genel Beceriler: Eleştirel Düşünme Becerisi Alan Becerileri: Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi

       Etkinlik İsmi           17. YÜZYILDA AVRUPA               20 dk.
       Amacı   Avrupa’nın siyasi yapısındaki değişimi analiz edebilme         Bireysel


       Yönerge Westphalia Antlaşması’nın giriş metninden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.
              “Bundan sonra Avrupa, kendi yasalarına göre hareket eden, kendi siyasal ve
              ekonomik çıkarlarını izleyen, serbestlik içinde ittifaklar kuran ve bozan, savaş
              ile barış arasında, güç dengesi kurallarına göre durum değiştiren, elçi gönderip
              kabul eden bağımsız ve özgür devletlerden oluşacaktır. Devletlerin üzerinde,
              onların ilişkilerini düzenleyen herhangi bir otorite yoktur.” (Sander, 1999:90).
       1. Westphalia Antlaşması’ndan sonra Avrupa’da nasıl bir siyasi yapı oluşmuştur?
       2. Kilisenin devletlerin siyasi otoritesi üzerindeki etkisi nasıl bir değişikliğe uğramıştır?       3. Westphalia Anlaşması’nın günümüz devletlerinin işleyişine yönelik etkisini açıklayınız.


                                                   9
        Hazırlayan: Duygu KARA
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15