Page 5 - Tarih 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 5

1     TARİH 11                     Ortaöğretim Genel Müdürlüğü     1. Osmanlı Devletinin XVII. yüzyılda savaştığı devletleri yazınız.
     2. Zaman dizininde yer alan gelişmelerden hangisini kırılma noktası olarak kabul edersiniz?
       Gerekçelendiriniz.
      3. Uzun soluklu savaşların siyasi, askeri ve ekonomik etkileri neler olabilir?
      4. Osmanlı Devleti’nin bu yüzyıldaki genel siyaseti ve etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?     5. XVII. yüzyıl Türkiye’sinde öne çıkan siyasi ve askeri gelişmeleri araştırarak kendinize ait bir zaman
       çizelgesi oluşturunuz.


     4
                                            Hazırlayan: Savaş KELEŞ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10