Page 3 - Tarih 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 3

11.SINIF                   TARİH      ETKİNLİKLER LİSTESİ


               1.ÜNİTE                    4.ÜNİTE
       Etkinlik  Kazanım         Sayfa  Etkinlik  Kazanım          Sayfa
        No.   No.     Etkinlik Adı  No.    No.  No.     Etkinlik Adı  No.
               XVII. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde  24 11.4.1 Fransız İhtilali   51
        1   11.1.1            3
               Siyasi Gelişmeler
                               25   11.4.1 Sanayi Devrimi    53
               XVII. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde
        2   11.1.1            5           Osmanlı Devleti’nde Zorunlu
               Siyasi Hayat          26   11.4.2            55
                                     Askerliğe Geçiş Süreci
               Osmanlı Dış Siyasetinde İttifaklar
        3   11.1.2            7    27   11.4.2 Ulus-Devlet Anlayışı ve Savaşlar 57
               ve Gerekçeleri
        4   11.1.2 17. Yüzyılda Osmanlı Dış Siyaseti 8 28 11.4.3 Şefkat Yuvası  59
        5   11.1.3 17. Yüzyılda Avrupa  9    29   11.4.3 Eğitim Seferberliği 61
        6   11.1.3 Modern Devletler Doğuyor 10  30   11.4.4 Uluslararası Güçler ve Hatt-ı  63
                                     Hümayun
               Coğrafi Keşiflerin Dünya Siyaseti
        7   11.1.4            11           Osmanlı Devleti’nin Dağılmasını
               ve Ticaretine Etkisi      31   11.4.4            65
                                     Önlemeye Yönelik Üç Tarz-ı Siyaset
        8   11.1.4 Kadırgadan Kalyona Geçiş 13
                               32   11.4.5 Sultan Abdülaziz Vakası 67
        9   11.1.5 Değişen Osmanlı Siyaseti 15
                               33   11.4.5 Siyasi Buhran    69
        10   11.1.5 18. yüzyılda Osmanlı Siyaseti 17
                                      5.ÜNİTE
               2. ÜNİTE
                              Etkinlik  Kazanım          Sayfa
       Etkinlik  Kazanım  Etkinlik Adı  Sayfa   No   No     Etkinlik Adı  No
        No.   No.             No.
                                     Sanayi İnkılabı Öncesi Üretim Tarzı
        11   11.2.1 Reform        19    34   11.5.1 ile Endüstriyel Üretim Tarzının  71
                                     Karşılaştırılması
        12   11.2.1 Aydınlanma      21
                               35   11.5.1 Sanayi Devrimi ve Sonuçları 73
               Avrupa’daki Gelişmeler Osmanlı
        13   11.2.2            23          Osmanlı Devleti’nde Sanayileşme
               Devleti’ni Nasıl Etkiledi?   36   11.5.2            75
                                     Çabaları
               Avrupadaki Gelişmelere Bağlı         Balta Limanı Ticaret Antlaşması
        14   11.2.2 Olarak Osmanlı Askerî Sisteminde  25 37 11.5.2 (1838)     77
               Yaşanan Değişimler
                               38   11.5.3 Millî İktisat Politikaları 79
        15   11.2.3 Matbaa, Siyaset ve Din 27         Dış Borçlar ve Düyûn-ı Umûmiye
                               39   11.5.3            81
        16   11.2.3 Suhte (Softa) İsyanları 29         İdaresİ
               3.ÜNİTE                    6.ÜNİTE
       Etkinlik  Kazanım  Etkinlik Adı  Sayfa  Etkinlik  Kazanım          Sayfa
        No.   No.             No.   No.   No.     Etkinlik Adı  No.
        17   11.3.1 Kayıp Ülkeler Atlası 31    40   11.6.1 Osmanlı’ya Hüzünlü Yolculuk 83
        18   11.3.1 Çöküşün Eşiğindeki İmparatorluk 33     Osmanlı Devleti’nin Muhacirlerle
                               41   11.6.1            85
               Devletlerin Satranç Tahtası:         İmtihanı
        19   11.3.2            35
               Osmanlı Toprakları       42   11.6.2 Teknolojinin Etkileri 87
        20   11.3.2 Bloklararası Satrançta Osmanlı 39 43 11.6.2 Teknoloji ve Değişim 89
        21   11.3.3 İp İnceldiği Yerden Kopar 41
        22   11.3.3 Ağacın Kurdu İçinde Olur 45
                             Cevap Anahtarları           91
        23   11.3.4 Avrupa’da Osmanlı-Rusya 49 Kaynakça               101
                             Görsel Kaynakça            102
     2
   1   2   3   4   5   6   7   8