Page 7 - Tarih 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 7

2     TARİH 11                     Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
     1. Osmanlı Devleti’ne komşu devletleri yazınız     2. Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu coğrafi sınırlardan hareketle tarih boyunca hangi kültürlerle
       etkileşime girmiş olabileceğiniyazınız?
     3. Osmanlı Devleti’nin hakim olduğu Balkan coğrafyasi içinde günümüzde hangi devletler vardır?     4. XVII. yüzyılda en belirleyici mücadele hangi devlete karşı yapılmıştır? Gerekçelerinizi yazınız.
      5. Osmanlı Devleti’nin coğrafi olarak genişlemesi ile devlet sisteminin işleyişi arasındaki ilişkiye
       yönelik düşüncelerinizi yazınız.

     6
                                            Hazırlayan: Savaş KELEŞ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12