Page 10 - Biyoloji 10 | 1.Ünite
P. 10

1     MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME


           BÖLÜM
           Metafaz

           İğ ipliklerine kinetokorlarından tutunmuş kromozomlar, hücrenin ekvatoral düzleminde (metafaz
         plağı) yan yana dizilir. Metafaz kromozomların en belirgin görüldüğü evredir (Görsel 1.7 a, 1.7 b).
             Görsel 1.7 a: Hayvan hücresinde metafaz    Görsel 1.7 b: Bitki hücresinde metafaz

            Kromozomların büyüklük ve biçimine göre çiftler hâlinde görüntülenmesi yöntemine karyotip de-
          nir. Görsel 1.8’de normal bir insanın karyotipi şema olarak gösterilmiştir. Metafazda kromozomların
          karyotipi çıkarılarak varsa sayı ve şekil bakımından kromozom anormallikleri belirlenir. Bu yöntemle
          kalıtsal bazı hastalıkların erken teşhisi konulur.
                          Görsel 1.8: Normal insan karyotipi


                    ARAŞTIRMA 1. Sağlıklı bir insanda bölünme yeteneği olmayan hücreler
                        hangileridir?
                      2. Bölünme yeteneğini kaybetmiş bazı hücreler bölünme
                        yeteneğini tekar nasıl kazanabilir?

          BİYOLOJİ 10 22
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15