Page 6 - Biyoloji 10 | 1.Ünite
P. 6

1     MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME


           BÖLÜM




           Hücre döngüsü ve bölünme evrelerinin anlaşılabilmesi için bazı kavramların bilinmesi gerekir. DNA
         (Deoksiribo Nükleik Asit), canlıların genetik bilgilerini içeren yapıdır. Her canlı türünün sahip olduğu
         DNA miktarı birbi rinden farklıdır. Kalıtım maddesi olan DNA, interfazda eşlenerek bölünme sonucunda
         yavru hücrelere aktarılır.




             Hücre




          Çekirdek










           DNA, nükleotit adı verilen birimlerden oluş-
         muştur. Nükleotitlerin dizilişleri şifreler oluşturur
         ve DNA’ya anlam kazandırır. DNA’da (ya da bazı
         virüslerde RNA’da) özgül bir nükleotit dizisinden
         oluşmuş kalıtsal bilgiyi taşıyan birime gen adı
         verilir. Bir organizmadaki genlerin tümüne de ge-
         nom denir. Çekirdekteki gen, DNA ve kromozom
         organizasyonu Görsel 1.2’de verilmiştir.



                   DNA
                                               Kromozom



                                             Kromatin
                             Gen



                         Görsel 1.2: Gen, DNA, kromozom


           Ökaryot bir hücrenin kromozomunu oluşturan DNA ve protein kompleksine kromatin denir. İnce,
         uzun iplikler halinde olan kromotinler hücre bölünmeden önce eşlenir. Bölünme sırasında kromatin ip-
         likler kısalıp kalınlaşarak özel katlanmalar sonucu kromozom adını verdiğimiz yapıyı oluşturur. Kro-
         mozomların sayısı ve şekilleri her canlı türü için bellidir ve kural olarak sabittir. Örneğin insanda (Homo
         sapiens - Homo sapiyens) 46, buğdayda (Triticum aestivum - Tiritikum aestivum) 42 ve sirke sineğinde
         (Drosophila melanogaster - Drosofila melanogaster) 8 kromozom bulunur.



          BİYOLOJİ 10 18
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11