Page 4 - Biyoloji 10 | 1.Ünite
P. 4

1     MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME


           BÖLÜM

              ᾽᾽ Tüm canlılar nesillerini sürdürebilmek için yeni hücreler oluşturmak zorun-
             dadır. Yeni hücreler, mevcut hücrelerin bölünmesi sonucu oluşur. Canlıların
             ortak özelliklerinden üreme ve büyüme gibi faaliyetler, hücre bölünmeleriyle
             gerçekleşir. Çok hücrelilerde bölünme evrelerini tamamlayarak oluşan yeni
             hücreler, özelleşerek farklı görevleri yerine getirir.
               Üremenin temeli, hücre bölünmelerine dayanır. Üreme yöntemleri kullanı-
             larak istenilen özellikte hayvansal ve bitkisel ürünler elde edilebilmektedir. Bu
             bölümde canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini, mitozu, eşeysiz üreme
             çeşitlerini ve eşeysiz yolla üreyen bazı canlıları öğreneceksiniz.

                                                  ᾽᾽

          BİYOLOJİ 10 16
   1   2   3   4   5   6   7   8   9