Page 101 - Fizik 11 | 1.Ünite
P. 101

KUVVET VE HAREKET


          B) KÜTLE MERKEZİ VE AĞIRLIK MERKEZİ


        Cisimlere etki eden kütle çekim kuvvetine ağırlık adı verilir. Ağırlık sadece bir noktaya değil, cismin tamamına
        etki eder. Cismi oluşturan parçacıkların ağırlıklarının bileşkesinin uygulama noktasına ağırlık merkezi denir. Yer
        çekimi olmayan ortamlarda cismin ağırlığı olmadığı için ağırlık merkezi kavramından söz edilemez. Ancak yer
        çekimi olmadığında bile cisimler bir kütleye sahiptirler. Cismin sahip olduğu kütlenin tamamının toplandığı
        kabul edilen noktaya cismin kütle merkezi denir. Düzgün geometrik şekle sahip homojen cisimlerde kütle
        merkezi, cismin geometrik merkezindedir. Kütle merkezi, skaler bir büyüklüğün merkezi iken ağırlık merkezi,
        vektörel bir büyüklüğün uygulama merkezidir.
        Bir noktadaki yer çekimi ivmesi, o noktanın Dünya’nın merkezine olan
        uzaklığına bağlı olarak değişir. Yeryüzüne yakın yerlerde yer çekimi iv-
        mesi büyükken yeryüzünden uzaklaşıldıkça yer çekimi ivmesi azalır. Bu  K
        nedenle yeryüzünde duran bir cismin alt taraflarındaki noktalarına etki- G K
        yen yer çekimi kuvveti, üst taraflarındaki noktalarına etkiyen yer çekimi  O Kütle Merkezi
        kuvvetinden büyüktür.                             Ağırlık Merkezi
                                           L
        Kütle merkezi O noktası olan düzgün şekle sahip bir cismin O noktasına
        eşit uzaklıktaki K ve L noktalarına etkiyen yer çekimi kuvvetleri karşılaştı- G K
        rılırsa G L > G K olur. Bu kuvvetlerin bileşkesi alındığında ise bileşke kuvvet,
        büyük kuvvete yakın ve dolayısıyla O noktasının altında olur. Cismin kütle  Şekil 1.76: Düzgün şekle sahip cismin

                                               üzerindeki noktalara etkiyen
        merkezi O noktası iken ağırlık merkezi O noktasının altına kayar (Şekil 1.76).            yer çekimi kuvveti
                          Görsel 1.22: Gökdelenler

        Gökdelen gibi çok yüksek yapıların her noktasına aynı büyüklükte çekim kuvveti etki etmez. Çekim kuvvetle-
        rinin bileşkesinin yeri, çekim ivmesinin sabit kabul edildiği durumdaki bileşkenin yerinden farklı olur. Ancak
        kütle merkezi, yer çekiminden bağımsız olduğu için daima cismin geometrik merkezi olur. Bu nedenle yüksek
        binalarda ağırlık merkezi ile kütle merkezi çakışık olmaz (Görsel 1.22). Yeryüzünden uzaklaştıkça azalan yer
        çekimi ivmesindeki bu değişim, boyutları küçük cisimler üzerinde ihmal edilecek düzeyde iken çok yüksek ci-
        simlerde fark edilecek boyuttadır. Gökdelen, kule gibi yüksek binalar yapılırken bu alanla ilgilenen mühendis
        ve mimarlar, projelerini ağırlık merkezinin yerine dikkat ederek hazırlar.                                                       203
                                                     203
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106