Page 15 - Proje Hazırlama (Tüm Kitap)
P. 15

1.Etkinlik

      █ Verilen başlıkları aşağıdaki tabloda ayrılan boşluklara yerleştiriniz.


           Gündelik Bilgi          Sanat Bilgisi          Teknik Bilgi            Dinî Bilgi           Felsefi Bilgi          Bilimsel Bilgi


        İnsan, hayat, yaratılış ve dünya hakkındaki tüm İnsanın temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve günlük ya-
       sorulara yanıt vermeye çalışan ve inanma esasına şamını kolaylaştırmaya yönelik araç gereç yapımı ile
       dayalı bir bilgidir.              ilgili bilgidir.       Var olan alanlar ve onların birbiriyle olan ilişkilerini İnsanın çevresindeki olaylar ya da nesneler karşısın-
       bir “varlık-bütünü” içinde araştıran aynı zamanda her daki duygulanımlarını, heyecanlarını değişik biçim-
       şeyin anlamını ve kaynağını sorgulayan, kesinlikten lerde ifade etmesiyle ortaya çıkan bilgidir.
       uzak ama ön yargısız, güvenli ve tutarlı olarak ortaya
       konan bilgidir.
       Belli yöntemlere ve araştırmalara dayanarak üretilen, İnsanın yaşamı boyunca edindiği deneyimler, çevresi
       akıl yürütme yoluyla varlıklar hakkında elde edilen, ve diğer insanlarla olan etkileşimi sonunda kazandı-
       sistematik olarak ilerleyen bilgidir.      ğı, insan hayatının bir ürünü olan, belli bir yönteme
                               dayanmayan, diğer bilgi türlerinin kaynağını oluştu-
                               ran somut bilgidir.             2. Etkinlik      █ Bilgiye ulaşmak için hangi kaynakları kullanırız? Tabloyu örnekte olduğu gibi doldurunuz.


       ......................... Gazete     Televizyon    ......................... .........................       .........................                           .........................


                             BİLGİ
       .........................                           .........................
       ......................... ......................... ......................... ......................... .........................                              14                                                          15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20