Page 14 - Proje Hazırlama (Tüm Kitap)
P. 14

KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ
        Dünyanın en büyük Kumdan Heykel Festivali'yle
      Belçika sahili, devasa süper kahramanlar, çizgi film ka-
      rakterleri ve Sindirella'nın kalesine ev sahipliği yapıyor.
      32 sanatçıdan oluşan ekip 5 hafta boyunca 2 bin ton
      kum kullanarak 150 devasa heykel oluşturdu. Belçika
      sahili, kumdan yapılmış dev bir sanat galerisine dönüş-
      tü. Dünyanın en büyük Kumdan Heykel Festivali'nde,
      çizgi karakterlerin devasa heykelleri Ostend sahilinde
      sergileniyor (Görsel 1.1.4).
      Kumdan Heykel Festivali, http://www.trthaber.com/haber/
        kultursanat/kumdan-heykel-festivali-super-kahraman-
        larıbelcika-sahiline-getirdi-371140.html, Erişim Tarihi:  Görsel 1.1.4: Kumdan Heykel Festivali'nden bir görüntü
                          21.07.2018
           İYİ Kİ DOĞDUN ARİSTOTELES
        38. UNESCO Genel Konferans'ında alınan karara
      göre 2016 yılı Aristoteles Yılı olarak ilan edildi. Aristo-
      teles'in 2400. doğum yılı olması nedeniyle alınan ka-
      rar doğrultusunda 23-28 Mayıs tarihleri arasında Se-
      lanik'teki Aristoteles Üniversitesi ev sahipliğinde çeşitli
      etkinlikler düzenlendi. Önde gelen Aristoteles araştır-
      macıları, etkinlikler kapsamında üniversitenin yanı sıra
      Aristoteles'in MÖ 384 yılında doğduğu, Yunanistan'ın
      kuzeyindeki Halkidiki Yarımadası'ında bulunan Stagira
      antik kentinde ve Büyük İskender'e eğitim verdiği Mie-
      za köyünde çalışmalarını sundu (Görsel 1.1.5).
                                Görsel 1.1.5: Atina okulu
       Pınar Dündar, İyi ki Doğdun Aristoteles, Bilim ve Teknik
             Dergisi, Temmuz 2016, Sayı 584, Sayfa 6

         HACI ADAYLARI ARAFATA'A ÇIKACAK
        Kutsal topraklarda buluşan yüz binlerce hacı adayı,
      bugün Arafat'a çıkmaya hazırlanıyor. Farklı ülkelerden
      Mekke'ye gelen yüz binlerce hacı adayı, bir taraftan bu-
      gün Arafat'a çıkmaya hazırlanırken diğer taraftan huşu
      içinde ibadetlerini yapmayı sürdürüyor.
        Pazar akşamı Arafat'a çıkmak için hazırlık yapan
      hacı adayları, vakit namazlarını da Kabe'de eda etme-
      nin heyecanını yaşıyor (Görsel 1.1.6).
         https://www.aa.com.tr/tr/dunya/haci-adaylari-bugun-
         arafata-cikacak/1234896 Erişim Tarihi: 18.08.2018 Görsel 1.1.6: Arafat (Rahmet) tepesi        1. Yukarıdaki bilgilerin kaynağı nedir?
        2. İnceleme yazısında verilen haberler hangi bilgi türleri ile ilgilidir?
        3. Size en ilginç gelen haber hangisidir? Neden?
        4. Haberin özelliği ve ilgi alanlarınız arasında bir ilişki var mıdır?

        !     Gündelik bilgi bilimsel çalışmalarla bilimsel bilgiye dönüşebilir.


             Bugün doğru olan bir bilgi, gelecekte değişebilir.


 12                            13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19