Page 10 - Proje Hazırlama (Tüm Kitap)
P. 10

KİTABIN TANITIMI

                                        Bilgi notu, konu hakkındaki bilgilen-
      Performans     Bu bölüm, proje oluşturmaya biraz  Konu sonrası so- dirmeleri ve hatırlatmaları gösterir.
      ödevlerinin veril- da eğlenceli bakış açısı kazandır- ruların bulunduğu  Bilgi notunun başlangıç ve bitiş
      diği bölüm.    mak için oluşturulmuştur.    bölüm      aralığı, açık kahverengi bir kuşakla
                                        belirtilmiştir.


      Bu bölüm, işlenen konu ile ilgili  Özlü sözleri ve ilginç fotografları  Uyarı işareti, konu içerisinde dikkat
      bilgileri ve kazanılan becerileri ölç- kapsar. Başlangıç ve bitiş aralığı gri  edilmesi gereken unsurları gösterir.
      mek için hazırlanmış soruları içerir  bir çerçeve ile belirlenmiştir. Uyarının başlangıç ve bitiş aralığı,
      (çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı,                 sarı bir kuşakla belirtilmiştir.
      doğru yanlış ve açık uçlu). 8                             9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15