Page 13 - Proje Hazırlama (Tüm Kitap)
P. 13

1. 1 BİLGİ VE ÇEŞİTLERİ


             Hazırlık Soruları

      1. Kitle iletişim araçları (televizyon, telefon, belgeç, kitap, gazete, bilgisayar vb.) niçin kullanılır?
      2. Bilgi ile ilgili özlü sözlere örnekler veriniz.
      3. Bir doktorun, bir ressamın ya da bir musluk tamircisinin işini yaparken kullandığı bilgi ne tür bilgidir?
        Örnekleri çoğaltınız.
      4. Okulda öğrenilen bilgiler günlük yaşamda nerelerde ve nasıl kullanılır?
      5. İlgi duyduğunuz alanlar ne tür bilgiler gerektirir?


             İnceleme Yazısı


               BİLGİ NEDİR?
        Yeni bir araştırmada deride yaşayan bazı mikroorga-
      nizmaların kanser önleyici etkileri olabileceğine ilişkin bul-
      gular elde edildi. Science Advences(Sayıns edvensis)'da
      yayımlanan araştırmada belli bir kimyasal maddeyi üre-
      ten Staphylococcus epidermiis soyundan olan bakterile-
      rin farelerde UV ışınına maruz kalmaya bağlı tümörlerde
      azalma sağladığı görüldü (Görsel 1.1.1).
        İlay Çelik Sezer, Derimizdeki Bakteriden Kanser Ön-
           leyici Etki, Bilim ve Teknik Dergisi, Nisan 2018,
                       Sayı 605, sayfa 10

                                Görsel 1.1.1: Staphylococcus epidermiis
           ENGELSİZ YAŞAM VE TEKNOLOJİ
        Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf
      öğrencisi iken Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na
      başvurarak TeknoGirişim desteği alan ve 2013'te Fırat
      Teknokent bünyesinde Onpeta adlı bir yazılım şirketi
      kuran Mustafa Onur Aydın, yürüme engelliler için sesle
      ve kafa hareketleriyle kontrol edilebilen akülü ve teker-
      lekli bir sandalye geliştirdi (Görsel 1.1.2). Aydın'ın MS
      hastası teyzesinin günlük hayatta karşılaştığı zorlukları
      göz önünde bulundurarak geliştirdiği bu sandalye en-
      gellilerin hareket sorunlarına çözüm olacak.
          Elif Zehra Arslan, Engellere Akıllı Çözüm, Bilim ve
           Teknik Dergisi, Ekim 2016, Sayı 587, Sayfa 18
                                Görsel 1.1.2: Akülü -Tekerlekli sandalye

           ACI BİBER ÖMRÜ UZATIR MI?
        Baharatların ve acı yiyeceklerin hastalıkların teda-
      visinde yararlı olduğu düşüncesi uzun bir geçmişi olan
      gündelik bir bilgidir. Yeni bir araştırmanın bulguları bu
      düşünceyi destekler nitelikte. Wermont (Vermont) Üni-
      versitesi'nden tıp profösörü Benjamin Littenberg ve öğ-
      rencisi Mustafa Chopan(Çoban)'ın yaptığı araştırmada
      acı biber tüketenlerin toplam ölüm oranının daha düşük
      olduğu tespit edilmiş (Görsel 1.1.3).
         Pınar Dündar, Acı Biber Ömrü Uzatır mı?, Bilim ve
           Teknik Dergisi, Şubat 2017, Sayı 591, Sayfa 16

                                Görsel 1.1.3: Acı biber


                              12                                                          13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18