Page 12 - Proje Hazırlama (Tüm Kitap)
P. 12

Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda,

                   elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.


                                            M. Kemal Atatürk






        Bu ünitede:
       • Bilgi ve bilgi çeşitlerinin tanınması,

       • Bilgi çeşitleri arasındaki farkların ayırt edilmesi,
       • Bilgi çeşitleri arasındaki farklara ilişkin örnekler verilmesi,
       • Teknolojinin, bilimsel gelişmelerin bir ürünü olduğunun fark edilmesi,
       • Bilimin günlük hayattaki yeri ve öneminin açıklanması,
       • Çeşitli alanlardaki problem durumlarının projelendirilebileceğinin fark edilmesi,

       • Bilim, araştırma ve proje arasındaki ilişkinin açıklanması,
       • Bilgiye ulaşmada araştırmanın gerekliliğine inanılması,
       • Proje hazırlama sürecinde araştırma yapmanın öneminin fark edilmesi,

       • Proje hazırlamanın temel amaçlarının fark edilmesi,
       • Proje hazırlamanın gerekçelerinin açıklanması
        amaçlanmıştır.















































 10                            11
                              11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17