Page 9 - Proje Hazırlama (Tüm Kitap)
P. 9

KİTABIN TANITIMI


      Ünite konularının    Ünite kapağı, ko-     Ünite yan kapak  Konu İlerleme Çubuğu Bu çubuk
      verildiği bölüm     nular ve görseller     ünite amaçları  üzerinde yer alan ifadeler, konu
                                         içinde yapılacakları gösterir.      Bu bölüm, işlenecek konuyu sezdi- Bu bölümde, proje hazırlama   Bu bölüm, öğrencilerin ön bilgilerini
      recek farklı örneklemeleri kapsar. dersinin genel amaçlarına yönelik,  harekete geçirmek, araştırma ve
                       öğrenciyi motive edici yazılar yer  inceleme yapmalarını sağlamak,
                       almaktadır.            incelenecek konuyu sezdirmek
                                        amacıyla hazırlanmış soruları
                                        kapsar.


                              8                                                           9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14