Page 17 - Fen Lisesi Kimya 12 | 2.Ünite
P. 17

!

             2.3.2. Karbonun Allotropları                 Dikkat
        Bir elementin atomlarının uzayda farklı sayı ve dizilişte bir
       araya gelmesiyle oluşan yapılara allotrop denir. Allotrop atom-
       ların fiziksel özelliklerinin tümü ve kimyasal özelliklerinin çoğu  Bileşiklerin de allotropları
       birbirinden farklıdır. Örneğin elmas ve grafit, karbon atomunun  vardır. Kireç taşı ve mermer
       iki farklı katı fazı ve allotropudur.                 CaCO 3 bileşiğinin
        Elmasta her bir karbon atomu dört karbon atomuna bağ-        allotroplarıdır.
       lanır. Bu dört karbon atomunun her biri de diğer dört karbon
       atomuna bağlanır (Görsel 2.12). Böylece birbirine bağlanan
       atomlar, büyük bir yapı oluşturur. Bu üç boyutlu ve kuvvetli
       kovalent bağlar elmasa olağanüstü bir sertlik ve çok yüksek bir
       erime noktası (3550 C) sağlar. Elmas, sertliği nedeniyle endüst-
                o
       ride cam kesici, matkap ucu, taş yontucu olarak kullanılır.

            Görsel 2.12: Elmastaki karbon atomlarının dizilimi
        Grafit ise gri-siyah renkte, elektriği çok iyi ileten ve yumu-                89
       şak bir maddedir. Grafitte her bir karbon atomu kovalent bağ
       ile üç farklı karbon atomuna bağlanır. Böylece karbon atom-
       ları altıgen halkalar şeklinde dizilerek bir tabaka oluşturur
       (Görsel 2.13). Tabakalar birbirine zayıf van der Waals kuvvetleri
       ile tutunur. Grafitteki kovalent bağlar ona sertlik verirken ta-
       bakalar arasındaki zayıf bağlar grafitin kaygan bir yapıya sahip
       olmasına neden olur. Kurşun kalem uçlarında grafit kullanılır.
       Grafit, elektriği iyi ilettiği için elektrik ve elektronik sanayisinde
       sıklıkla kullanılır.


            Görsel 2.13: Grafitteki karbon atomlarının dizilimi


                         FEN LİSESİ KİMYA 12
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22