Page 15 - Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü | 1.Ünite
P. 15

SAĞLIK BİLGİSİ
           Sıra Sizde         • Akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturacak bir afiş hazırlayınız.
                                                          1. ÜNİTE

           ÖĞRENDİKLERİMİZİ DEĞERLENDİRELİM      1. Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlığın tanımını yapınız.
      2. Kulak ile ilgili rahatsızlığınız olduğunu fark ettiğinizde hangi sağlık kuruluşuna ve nasıl başvuru
       yaparsınız?
      3. Hasta hakları ile ilgili şikâyetler nasıl yapılır ve başvuru birimleri nerelerdir?
      4. Aşağıda verilen metne göre soruları cevaplayınız.
          Tarımda kullanılmak üzere kimyasal gübre üreten büyük bir kimyasal fabrikanın yakınlarında
      yaşadığınızı farz edin. Son yıllarda o alandaki insanlarda uzun süreli soluma problemlerinden dolayı
      sıkıntı çekme vakasının görüldüğü birçok durum olmuştur. Bölgedeki birçok insan, bu semptomlara
      yakındaki kimyasal gübre fabrikasından gelen zehirli dumanların sebep olduğuna inanmaktadır. Bu böl-
      gede yaşayan insanların sağlığına kimyasal fabrikanın verdiği potansiyel tehlikeleri tartışmak üzere bir
      kamu toplantısı yapılmıştır.
          Kimyasal şirkette çalışan bilim insanlarının ifadesi, “Bölgede topraktaki zehirlenme üzerine bir
      çalışma yaptık. Aldığımız örneklerde zehirli kimyasallara ait hiçbir belirti bulamadık.”
          Bu bölgedeki ilgili vatandaşlar için çalışan bilim insanlarının ifadesi, “Bölgedeki uzun süreli  27
      soluma problemlerinin sayısına baktık ve bunu kimyasal fabrikadan uzak olan alanlardaki durumlarla
      karşılaştırdık. Kimyasal fabrikaya yakın olan alanda daha fazla olay bulunmaktadır.”
          Buna göre
          a) Fabrikanın sahibi, “fabrikadan çıkan dumanların bölgede yaşayanlar için bir sağlık riski
           taşımadığı”nı kanıtlamak amacıyla şirket için çalışan bilim insanlarının ifadesini kullandı.
           Şirket için çalışan bilim insanlarının ifadesinin, mal sahibinin savını desteklediğinden şüphe
           etmek için bir sebep belirtiniz.
        ...............................................................................................................................................................................
        ...............................................................................................................................................................................
        ...............................................................................................................................................................................
          b) İlgili vatandaşlar için çalışan bilim insanları, kimyasal fabrikaya yakın olan ve soluma prob-
           lemli insanların sayısını fabrikadan uzak olanlarla karşılaştırdı.
          Sizi iki alandaki karşılaştırmanın geçerli olmadığını düşünmeye itebilecek olası bir farklılığı açık-
      layınız.

      ....................................................................................................................................................................................
      ....................................................................................................................................................................................
      ....................................................................................................................................................................................          İlgilenelim Bilgilenelim


           “e-Nabız” Dünya Zirve Ödülleri’nde “En İyi
           Sağlık Uygulaması” Seçildi.


           Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve her
       türlü sağlık kaydına erişime olanak sağlayan “e-Nabız”
       uygulaması, Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu
       İnisiyatifi kapsamında verilen 2016 Dünya Zirve
       Ödülleri’nde (WSA-World Summit Award) “En İyi Sağlık
       Uygulaması” seçildi.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20