Page 7 - Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü | 1.Ünite
P. 7

SAĞLIK BİLGİSİ
         e) Çöpler: Görüntü ve çevre kirliliği oluşturur
     (Görsel 1.8). Çöpler karıştıkları toprağı, suyu ve ha-
     vayı kirletir. Son yıllarda ortaya çıkan bazı büyük
     olaylar yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kirlenme-
     sine neden olmaktadır. Sağlıklı bir çevre için çöplerle
     ilgili çözüm arayışlarına gidilmelidir.                                  1. ÜNİTE
         Çevre kirliliğine yol açan etmenlerden biri de
     tıbbi atıklardır. Bunlar özellikle sağlık personeli baş-
     ta olmak üzere tüm çevrede yaşayan canlıları etki-
     lemektedir. Bu atıklar nedeniyle insanlarda kanser,
     bağışıklık sistemi bozuklukları, hormonal hastalık-
     lar, çocuklarda gelişme ve zekâ gerilikleri gibi ciddi
     sağlık sorunları görülmektedir. DSÖ her yıl beş yaşın
                                                   Görsel 1.8
     altındaki 3 milyon çocuğun hava ve su kirliliği ve diğer çevre sorunları sebe-   Çöpler kirlilik oluşturur.
     biyle öldüğünü belirtmektedir. Tek çözüm yolu ürün ve üretim süreçlerini ge-
     liştirmek yoluyla zehirli atık üretiminden vazgeçmektir.

         Çevre kirliliğine yol açan bir diğer etmen de atık pillerdir. Atık piller
     evsel çöplere kesinlikle karıştırılmamalı, ayrı bir yerde biriktirilerek atık pil top-
     lama kutularına atılmalıdır. Atık pillerden doğaya sızan ağır metallerin temiz
     içme sularına karışması durumunda insanlar; kanser, böbrek rahatsızlıkları ve
     karaciğer rahatsızlıkları ile karşı karşıya kalmaktadır.                        19
         Atık maddelerin çevre sağlığına zarar vermemesi için birtakım tedbir-
     ler alınmalıdır. Tıbbi atıklar ve gıda atıkları ile evsel nitelikli atıkların toplan-
     masında farklı renkli torbalar kullanılmalıdır.

         Evsel nitelikli atıklar; tıbbi, tehlikeli
     ve ambalaj atıkları ile karıştırılmadan siyah
     renkli evsel atık poşetlerinde toplanmalıdır.
         Cam malzemeler, ambalaj atıkla-
     rı, atık kâğıtlar, atık metal malzemeler mavi
     renkli geri dönüşüm poşetlerinde toplanmalı-
     dır.
         Tıbbi atıklar üzerinde “Dikkat Tıbbi
     Atık” ve “Uluslararası Biyotehlike “amblemi
     bulunan kırmızı renkli tıbbi atık poşetlerinde                       Görsel 1.9
     toplanmalıdır. Burada amaç atıkların yaratacağı kirlilik, enfeksiyon ve diğer      Farklı çöp kutuları
     risklerden çevremizi korumaktır. Aynı zamanda atıkların geri dönüşümleri-
     nin yapılabilmesi için ayrıştırılarak toplanması gerekmektedir. Atık maddeler
     farklı renklerde çöp kutularına atılmalıdır (Görsel 1.9). (Görsel 1.9).

           İlgilenelim Bilgilenelim


          Doğadaki Atıkların Yok Olma Süreleri
          Cam şişe           4000 yıl
          Plastik           1000 yıl
          Telefon kartı        1000 yıl
          Plastik tabak         500 yıl
          Pet şişe            400 yıl
          Alüminyum           100 yıl
          Kutu kola            100 yıl
          Sakız               5 yıl
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12