Page 8 - Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü | 1.Ünite
P. 8

SAĞLIK BİLGİSİ                     neden olan maddelere “kanserojen” adı verilir. Kan-
                                  f) Kanserojen Madde: Kanser oluşumuna


                               ser, bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz

    1. ÜNİTE                       olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren tümörlere denir
                               (Görsel 1.10). Günümüzde birçok kimyasal madde-
                               nin kanser oluşumuna neden olduğu bilinmektedir.
                               Yakın zamanlara kadar güvenli ve zararsız kabul
                               edilen birçok kimyasalın kanserojen olduğu kanıtlan-
                               mıştır.
                                  Yirmi birinci yüzyılda kanser konusunda en
                               önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhis
       Görsel 1.10                   olduğu bilinen bir gerçektir (Görsel 1.11). Bu nedenle
       Kanser hücresi                 kanserojen maddelerin tespiti ve bunlara karşı ge-
                               rekli önlemlerin zamanında alınması oldukça önem-
                               lidir.
                                  g) Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
                               (GDO): Bir canlının gen diziliminin değiştirilmesi ya
                               da ona kendi doğasında bulunmayan bambaşka bir
                               karakter kazandırılması yoluyla elde edilen canlı or-
                               ganizmalardır. GDO’lu soyadan ve mısırdan üretilen
                               früktoz, yağ, sakkaroz, glikoz şurubu, nişasta içeren
  20
                               günlük tüketim maddeleri (hazır çorbalar, çikolata-
                               lar, gofretler, bebek mamaları, şekerlemeler, bisküvi,
                               bitkisel yağlar, pudingler, krakerler vb.) ve GDO’lu
                               soya ve mısırı yem olarak tüketen büyükbaş, küçük-
                               baş hayvanların etleri, sütleri, yağları da GDO riskini

       Görsel 1.11                   taşımaktadır. Bilim insanları tarafından GDO içeren
       Erken teşhis                  gıdaların insan sağlığına zararlı olabileceği belirtil-
                               mektedir. Özellikle antibiyotiğe karşı direnç, alerji ve
                               kısırlık gibi olumsuz etkileri olduğu savunulmaktadır.
                               Zaman zaman bu gıdaların kansere yol açacağı iddi-
                               aları dile getirilmektedir.
                                  ğ) Vektörler: Hastalık yapan mikroorganiz-
                               maları, insanlara taşıyan eklem bacaklılara ve kemi-
                               ricilere “vektör” denir. Bunlar arasında sıçan, fare gibi
                               kemiriciler, sivrisinek, tahtakurusu, bit, pire, kene ve
                               karasinekler sayılabilir (Görsel 1.12). Vektörler hay-
                               vanlardan ayrı olarak incelenmektedir. Vektörle yayı-
                               lan hastalıklar arasında tifüs, veba, tifo ve sıtma gibi
                               hastalıklar bulunmaktadır. Vektörlerle bulaşan hasta-
                               lıkların ortadan kaldırılmasında kimyasal kontrol ve
                               aşılama işlemi yapılır, hastalığı bulaştıran hayvanlar
                               yok edilir.
      Görsel 1.12
      Vektörler

                   1.1.1.3. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Yolları


                       İnsan sağlığına zarar veren unsurların giderilmesi, sağlığın korun-
                   ması ve hastalıkların tedavisi için yapılan çalışmalar “sağlık hizmeti” olarak
                   adlandırılır. Aynı zamanda toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi amacına
                   yönelik yürütülen faaliyetlerdir.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13